دستور موقت چیست؟

دستور موقت چیست؟ 0 تا 100 دستور موقت 1401

جدول عنوان ها

دستور موقت ابطال سند

در این مقاله می خواهیم در مورد دستور موقت ابطال سند صحبت کنیم. دستور موقت ابطال سند در مواقعی صورت می گیرد که خواهان چنین درخواستی داشته باشد. دستور موقت ابطال سند به این منظور صورت ابلاغ می شود که در صورت فاصله بین اقامه دعوی و صدور حکم، سوءاستفاده ای از اسناد صورت نگیرد. در ادامه به تفصیل درباره این موضوع بحث خواهیم کرد.

دفتر مرکزی

تهران خیابان پاتریس لومومبا پلاک 168

دستور موقت ابطال سند به چه علت صورت می گیرد؟

دستور موقت

دستور موقت معمولا به این علت صورت می گیرد که از زمان اقامه دعوی تا صدور حکم مدت زمان زیادی طول خواهد کشید و امکان سوءاستفاده از سند در طی مدت زمان اقامه دعوی تا صدور حکم وجود دارد.

به عنوان مثال این امکان وجود دارد که شخصی دعوای ابطال سند زمین فروخته شده اش را در دادگاه مطرح کند و از بابت انتقال زمین به اشخاص دیگر نگرانی داشته باشد. در چنین شرایطی شخص می تواند درخواست دستور موقت ابطال سند کرده و دادگاه با ابطال موقت سند، مانع از انتقال زمین به دیگری شده تا هنگامیکه رای صادر شود.

بیشتر بخوانید: قانون اصلاح قاچاق کالا و ارز 1401

به صورت کلی اگر از زمانی که اقامه دعوا صورت گرفت تا صدور حکم مدت زمان زیادی طول بکشد، احتمال به وجود آمدن چالش ها و مشکلات جدیدی وجود دارد که مانع اجرای حکم خواهند شد. در چنین موقعیتی، خواهان می تواند با درخواست صدور دستور موقت ابطال سند، از به وجود آمدن مشکلات حین دعوی جلوگیری کرده تا حکم نهایی بدون هیچگونه مشکلی صادر شود.

توضیحات تکمیلی پیرامون درخواست دستور موقت

شما می توانید هر زمانی که لازم دیدید، درخواست دستور موقت ابطال سند را به مراجع و مقامات قضایی تسلیم کنید. درخواست دستور موقت ابطال سند قبل از اقامه دعوی، ضمن دادخواست دعوی و بعد از آن قابل طرح و ارائه به مراجع قضایی است.

جالب توجه است که بدانید دادگاه هیچ دستور موقتی همچون دستور موقت ابطال سند را صادر نمی کند و خود خواهان می بایست این درخواست را ارائه کرده تا دادگاه دستور لازم را صادر کند. پس در صورتی که به هر علتی قصد دارید دستور موقت ابطال سند را دریافت کنید، حتما مدنظر داشته باشید که می بایست شخص شما به عنوان خواهان این درخواست را به دادگاه ارائه نماید.

ضمن این که مطابق قانون، دادگاه می بایست از شخص خواهان یا شخصی که درخواست دستور موقت را طرح کرده تامین مناسب گرفته تا چنانچه اگر حکم به نفع او صادر نشد و به علت صادر شدن دستور موقت ابطال سند خواسته شده، خساراتی متوجه طرف مقابل شد، خسارات وارده از طریق تامین دریافت شده جبران گردد.

در صورتی که حکم نهایی دادگاه به نفع خوانده صادر شود و به درخواست خواهان، دستور موقت ابطال سند ابلاغ شده باشد، خوانده از زمان ابلاغ رای دادگاه به مدت یک ماه فرصت دارد تا با مراجعه به دادگاه، جبران خسارت وارده را مطالبه کند. در صورت عدم اقدام از سوی خوانده در طی یک ماه فرصتی که دارد، تامین به خواهان بازپس داده می شود.

دفتر مرکزی

تهران خیابان پاتریس لومومبا پلاک 168

این تامین مبلغ یا دارایی مشخص شده ای نیست و میزان تامین و نوع تامین را دادگاهی که به دعوی رسیدگی می کند مشخص می کند و تامین مشخص شده از تمامی افراد، حتی اشخاصی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف هستند دریافت می شود تا در صورت صدور حکم به نفع طرف مقابل و وارد شدن خسارت به وی، قابلیت جبران وجود داشته باشد.

چه مراجعی برای صادر کردن دستور موقت صلاحیت دارند؟

یکی از سوالات مهم دستور موقت ابطال سند این است که برای صدور دستور موقت چه دادگاه هایی صلاحیت دارند. اولین دادگاه دارای صلاحیت صدور دستور موقت، دادگاهی است که دعوی اصلی در آن مطرح گشته است.

دومین دادگاه دادگاهی است که موضوع دستور موقت در آن حوزه صادر شده باشد. این مورد مربوط به شرایطی است که دعوی بر سر اموال غیر منقول همچون خانه و زمین باشد. در این هنگام، دادگاهی که زمین یا خانه مورد دعوی در حوزه آن واقع شده باشد، می تواند دستور موقت ابطال سند را صادر نماید.

بیشتر بخوانید: 0 تا 100 ابطال سند رسمی به دلیل صوری بودن

و سومین دادگاهی که صلاحیت صدور دستور موقت را داراست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد. اگر درخواست دستور موقت ابطال سند را به دادگاه تسلیم کردید و دادگاه قرار رد درخواست صادر کرد این معنی را می دهد که در انتخاب دادگاه صالح اشتباه کرده اید و می بایست درخواست خود را در دادگاه صالح مطرح نمایید.

چگونه می توان نسبت به دستور موقت ابطال سند اعتراض کرد؟

دستور موقت ابطال سند رسمی

اعتراض کردن به قبول شدن، رد یا به اجرا گذاشته شدن دستور موقت ابطال سند امکان پذیر نیست. یعنی شما به عنوان خواهان که درخواست را ارائه داده یا خوانده که دستور موقت ابطال سند علیه او اجرا شده نمی توانید به قبول شدن، رد یا اجرای دستور موقت ابطال سند اعتراض داشته باشید.

دفتر مرکزی

تهران خیابان پاتریس لومومبا پلاک 168

با این حال اگر شخصی که حکم به ضرر او صادر گشته بخواهد نسبت به حکم صادر شده درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی کند، می تواند ضمن درخواستی که نسبت به حکم صادر شده دارد، به دستور موقت ابطال سند نیز اعتراض کند.

دستور موقت ابطال سند چگونه رفع اثر می شود؟

پس از صدور دستور موقت ابطال و سند و اجرای دستور موقت، خوانده می تواند در صورت وجود شرایطی که در ادامه توضیح داده می شود، درخواست رفع اثر از دستور موقت را طرح کند.

  1. موضوعی که به علت آن دستور موقت ابطال سند صادر شده است رفع شده یا از بین رود.
  2. در صورتی که درخواست دستور موقت قبل از دادخواست دعوی اصلی طرح شده و دادگاه نیز با موافقت نمودن با درخواست، دستور موقت ابطال سند را صادر کند، از هنگام صادر کردن دستور موقت، خواهان برای مدت 20 روز فرصت اقامه دعوی اصلی را دارد و در غیر این صورت و پس از اتمام مهلت ذکر شده، خوانده یا هر کسی که دستور موقت ابطال سند علیه او به اجرا در آمده است می تواند درخواست رفع اثر دستور موقت را به دادگاه ارائه کند.
  3. مورد سوم و آخر زمانی صورت می گیرد که پس از صادر کردن درخواست دستور موقت ابطال سند و اجرای دستور موقت به حکم دادگاه، خوانده تامینی که با موضوع دستور موقت تناسب داشته باشد را ارائه دهد.

تفاوت دستور موقت و تامین خواسته

تفاوت دستور موقت و تامین خواسته

در دعاوی حقوقی با دو عبارت مواجه می شویم که شباهت هایی به یکدیگر داشته و باعث سردرگمی افرادی می شوند که سررشته ای از موضوعات حقوقی ندارند و همین موضوع گاها حتی باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده ای برای افراد می شود.

بیشتر بخوانید: شرایط ابطال سود بانکی

در این بخش قصد داریم به بررسی چند مورد از تفاوت های این دو مفهوم توضیحاتی را ارائه کنیم.

  • در دستور موقت، علاوه بر صدور دستور موقت ابطال سند توسط قاضی دادگاه، لازم است که رئیس حوزه قضایی نیز موافقت خود را با دستور موقت اعلام کند، اما در تامین خواسته نیازی به موافقت نمودن رئیس حوزه قضایی نیست.
  • به صورت معمول برای اجرا کردن دستور موقت برای خوانده ابلاغیه ارسال می شود. این در حالی است که برای به اجرا گذاشته شدن تامین خواسته، ابلاغیه ای ارسال نمی شود.
  • از دیگر تفاوت های موجود تشخیص فوریت دستور موقت است. برای موافقت دادگاه با دستور موقت، لازم است که دادگاه فوریت موضوع را تشخیص داده و سپس اقدام به ابلاغ دستور موقت ابطال سند می کند. اما برای تامین خواسته نیازی به تشخیص فوریت موضوع توسط دادگاه نیست و هر زمانی که خواهان آن را درخواست کند صادر خواهد شد.
  • دستور موقت به همراه اصل حکم صادر شده قابلیت اعتراض دارد. اما در تامین خواسته تحت هیچ شرایطی قابلیت اعتراض وجود ندارد.
  • در دستور موقت موضوع دعوی هر آنچه باشد لازم است که تامین مورد نیاز به دادگاه داده شود و این در حالی است که در تامین خواسته برای دعاوی تجاری تامینی ارائه نمی شود.
  • دستور موقت به همراه اصل حکم قابل اعتراض می باشد در حالیکه تامین خواسته به هیچ وجه قابل اعتراض نیست.
  • در زمان نیز بین دستور موقت و تامین خواسته تفاوت هایی وجود دارد. اگر درخواست دستور موقت یا تامین خواسته قبل از اقامه دعوی اصلی طرح شوند، خواها در تامین خواسته 10 روز و در تامین خواسته 20 روز فرصت اقامه دعوی اصلی را خواهند داشت.

وکیل برای دستور موقت ابطال سند

در صورتی که قصد ارائه درخواست دستور موقت ابطال سند برای ابلاغ این دستور را دارید، وکلای مجرب و متخصص شما می توانند در این زمینه به شما کمک کنند. وکلای فصیح به شما کمک می کند تا در طول اقامه دعوی اصلی به اهداف حقوقی خود برسید. همچنین ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم که با درخواست دستور موقت ابطال سندی که به دادگاه تسلیم می کنید موافقت شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانید با ما تماس بگیرید.

دفتر مرکزی

تهران خیابان پاتریس لومومبا پلاک 168

نتیجه گیری

در این مقاله در مورد صدور دستور موقت ابطال سند صحبت کرده و به بررسی جوانب مختلف این موضوع پرداختیم. به این علت که موضوع دستور موقت ابطال سند، یک موضوع دارای پیچیدگی ها و قوانین بسیار است، پیشنهاد می کنیم قبل از طرح درخواست، حتما جوانب مختلف این کار را سنجیده و مطابق نیازها و صلاح موجود کار درست را انجام دهید.

پیشنهاد می شود از مشاوره حقوقدان خبره و متخصص استفاده کنید تا احتمال موفقیت پرونده را بالاتر ببرید. وکلای حرفه ای ما در سایت وکلای فصیح به شما کمک می کنند تا در دعاوی حقوقی خود موفق شوید.

5/5 - (1 امتیاز)
برچسب ها
مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *