اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده

جدول عنوان ها

اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده ،توسط مودی پس از ابلاغ اوراق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده امکان پذیر می باشد.مودی می تواند در صورتیکه اعتراضی داشته باشد، ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض خود را به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوط جهت رفع اختلاف تسلیم نماید.در صورتی که اختلاف با مسئولان ذیربط رفع گردد، پرونده مختومه می گردد.

مالیات بر ارزش افزوده به چه معناست؟

مابه التفاوت ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالا و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین ارزش افزوده نامیده می شود.
مودیان مکلف هستند در قبال عرضه کالا یا خدمات ،صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در این صورتحساب ها بایستی مشخصات متعاملین در مورد معامله درج گردد.

مودیان مالیاتی تا چه زمانی نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی فرصت دارند؟

مودیان مالیاتی می بایست اظهارنامه هر دوره مالیاتی(هر سه ماه) را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود،حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضاء هر دوره تسلیم و مالیات متعلق به دوره را پس از کسر مالیات هایی که طبق مقررات این قانون پرداخت کرده اند و قابل کسر می باشد را در مهلت مقرر واریز نمایند.

جریمه مودیان مالیاتی در صورت تخلف نسبت به مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مودیان مالیاتی درصورت تخلف از تکالیف مقرر در قانون علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

  • عدم ثبت نام مودیان در مهلت مقرر معادل ۷۵ درصد مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
  • عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.
  • عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست و پنج درصد مالیات متعلق.
  • عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.
  • عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد ،معادل ۵۰ درصد مالیات متعلق.
  • عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل ۲۵ درصد مالیات متعلق.

درصورت تاخیر در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در موعد مقرر جریمه به میزان ۲ درصد در ماه نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود.

نحوه اعتراض به مالیات برارزش افزوده چگونه است؟

پس از ابلاغ اوراق مطالبه مالیات بر ارزش افزوده به مودی ،ایشان می تواند چنانچه اعتراض داشته باشد،ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط جهت رفع اختلاف تسلیم نماید.در صورت رفع اختلاف با مسئولان ذیربط پرونده مختومه می گردد.چنانچه مودی در مهلت مذکور کتبا اعتراض ننماید.مبالغ مندرج اوراق مطالبه مالیات یا برگه استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع ماده ۲۹ ابلاغ قانونی شده باشد،حسب مورد قطعی محسوب می گردد.

چنانچه مودی ظرف مهلت مقرر در این ماده اعتراض خود را کتبا به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ولی رفع اختلاف نشده باشد و یا در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد پرونده امر ظرف ۲۰ روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم احاله می شود.

به این محتوا امتیاز دهید
برچسب ها
مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *