اعتراض به اجراییه مالیاتی

جدول عنوان ها

اعتراض به اجراییه مالیاتی ، امکان پذیر میباشد اما این اعتراض ،مانع از ادامه ی عملیات اجرایی نمی گردد مگر در صورت وجود استثناهایی که در مقاله مزبور بدان ها پرداخته میشد.

در صورتی که مودی، مالیات قطعی شده را پرداخت ننماید،اداره امور مالیاتی چگونه اقدام می نماید؟

طبق ماده ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم هرگاه مودی، مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید،اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می نماید تا ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.

در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی ،سال مالیاتی ، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

چنانچه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی مالیات مورد مطالبه را پرداخت ننماید چه میشود؟

طبق ماده ۲۱۱ قانون مالیات های مستقیم هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت ننماید یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد،به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی،از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد
لازم به ذکر است که…

هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می شود زاید بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد،تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد.و مازاد مسترد می شود.مگر اینکه مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

مرجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی در مرحله ی وصول و اجرای مالیات کدام مرجع است؟

طبق ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم:
“مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرای مالیات ها قابل مطالبه و وصول می باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.به شکایت مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد.رای صادره قطعی و لازم الاجرا است.”

اعتراض به اجراییه مالیاتی به چه جهاتی تحقق میپذیرد؟

  • وصول مالیات قبل از قطعیت ،به موقع اجرا گذارده شده باشد :در برخی موارد اعتراض به این جهت می باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت ،به موقع اجرا گذارده شده است.در این صورت چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد بداند ضمن صدور رای به بطلان اجراییه ،قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد.
  • شکایت اجرایی به جهت اینکه مطالبه مالیات قانونی نیست: در مورد مالیات های غیر مستقیم هرگاه شکایت اجرایی به این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.

عملیات اجرایی وصول مالیات در چه صورتی متوقف میگردد؟

شکایت از عملیات اجرایی وصول مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی ممکن است به دلیل عدم قطعیت مالیات در مورد مالیات های مستقیم و قانونی بودن مالیات در مورد مالیات های غیر مستقیم باشد.در این صورت مودی می تواند از هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۶۱ ق.م.م درخواست توقف عملیات اجرایی و یا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرایی مالیات را بنماید.

اعتراض به عملیات اجرایی،مانع از ادامه ی عملیات اجرایی نمی گردد مگر در موارد ذیل:

  • مودی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود حسب مقررات آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ ق.م.م اقدام نماید.و یا معادل میزان بدهی، وجه نقد یا تضمین بانکی و یا وثیقه ی ملکی بسپارد.و یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید.
  • براساس رای هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م مبنی بر توقف عملیات اجرایی.

چنانچه هیات حل اختلاف مالیاتی دلایل شاکی را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد،بدون اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می نماید.

  • نقض رای هیات حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی یا دادنامه صادره توسط دیوان عدالت اداری و یا مراجع قضایی ذیصلاح.
  • پرونده های موضوع تبصره ماده ۱۵۷ ق.م.م (پرونده هایی که موضوع آن ادعای مربوط به مطالبه مالیات از غیرمودی باشد)در صورت قطعیت مالیات در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۱۲۶ ق.م.م مطرح و چنانچه مطالبه مالیات از غیر مودی مورد تائید هیات یاد شده قرار گرفته باشد حکم بر مطالبه مالیات کان لم یکن تلقی می گردد.

آیا امکان شکایت از آراء توقف بر عملیات اجرایی (موضوع ماده 216 ق.م.م) وجود دارد؟

آرای ماده ۲۱۶ ق.م.م(توقف بر عملیات اجرایی) قابل رسیدگی در هیات موضوع ماده ۲۴۷ ق.م.م (هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر) نمی باشد.بلکه در شورای عالی مالیاتی قابلیت اعتراض و رسیدگی را دارد.که این شورا نیز برابر ماده ۲۵۶ ق.م.م از حیث عدم نقض قانون و عدم نقص در رسیدگی و بدون ورود به ماهیت اختلاف رسیدگی می کند.

به این محتوا امتیاز دهید
برچسب ها
مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *