دعاوی املاک مشاع

ملک مشاع چیست؟
مطابق قانون، ملک مشاع ، ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد. سهم تمامی مالکین در بخش های مختلف ملک مشاع، پراکنده است به...