دعاوی املاک رهنی و فک رهن

عقد رهن چیست؟
عقد رهن از جمله عقود معین است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده است مطابق ماده ۷۷۱ قانون مدنی : “رهن عقدی است که...