دعاوی بانکی

همه چیز درباره ابطال شرط سود و شرایط آن
خوب است بدانید که اختلاف در میزان پرداخت سود مازاد یکی از رایج‌ترین پرونده‌های بانکی است. در واقع بانک مرکزی و شورای پول برای دریافت...
ابطال قرارداد بانکی و 3 مورد از ابطال قراردادهای تسهیلاتی
شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که ابطال قرارداد بانکی راههای خاص خود را دارد. در واقع تنها بخشی از قراردادها قابل ابطال می‌باشند نه...
ابطال نرخ سود تسهیلات
آیا امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارد ؟ در زمان پرداخت تسهیلات بانکی نوع عقد (قرارداد)و نرخ سود تسهیلات باید مشخص گردد اصولاً...
ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه ، ضمانت نامه ای است که دولت و شرکت ها و موسسات دولتی از شرکت کنندگان در مناقصه اخذ...
ابطال ضمانت نامه بانکی با چه شرایطی امکان پذیر است؟
ابطال ضمانت نامه بانکی با درخواست کتبی ذی نفع صورت می گیرد و چنانچه قبل از سررسید درخواستی مبنی بر ابطال ضمانت نامه بانکی از طرف ذینفع...
ابطال سند رهنی و 2 مصادیق ابطال
همانطور که می‌دانید سند رسمی به سندی گفته می‌شود که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت می‌شود. به موجب این سند فرد راهن ملک و...
اعراض از رهن تا چه زمانی می تواند مطرح شود؟
اعراض ‌از‌ رهن بدین معنی که مرتهن( بانک) از وثیقه‌ رهنی خود گذشت کند. از آنجا که عقد رهن از سوی مرتهن جایز است  او...
تعهد ارزی
تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود.بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما،...
دریافت خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی
خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای بانکی راهکاری است برای جبران خسارت هایی که به دلیل تاخیر بدهکار در پرداخت دیون خود به بانک وارد می آید....
انتقال ضمانت نامه بانکی
آیا  انتقال ضمانت نامه بانکی امکان پذیر است؟در پاسخ باید گفت ، انتقال هر حق مالی که استفاده از آن قائم به شخص نباشد ،مجاز...
انواع ضمانت نامه بانکی
ضمانت نامه بانکی از نظر شکلی و موضوعی در نظام بانکی داخلی و بین المللی اقسام مختلفی دارد.که حسب توافق طرفین ،تنظیم و اجرا می...
الزام به فک رهن و 3 نکته در دعاوی الزام به فک رهن
همانطور که می‌دانید در برخی از موارد افراد در قبال دریافت وام و یا داشتن بدهی، ملک خود را در رهن بانک قرار دهند. به...