امور بانکی

دعاوی بانکی اصولاً به 2 بخش عمده تقسیم می شوند :

بخش اول)دعاوی بانکها علیه اشخاص : این دعاوی توسط بانکها علیه اشخاص در راستای وصول مطالبات بابت تسهیلات پرداختی یا تخلفات ارزی (در تعزیرات حکومتی یا دادگاه مفاسد اقتصادی )صورت می پذیرد. بانکها بعضاً علیه کارکنان خویش دعاوی کیفری اختلاس ، ارتشاء ، تصرف غیر قانونی ، تحصیل مال از طریق نا مشروع ، خیانت در امانت ، جعل و استفاده از سند مجعول یا مطالبه خسارت از باب مسئولیت مدنی مطرح می نمایند .

بخش دوم ) دعاوی اشخاص علیه بانکها :

این دعاوی اساساً از ناحیه مشتریان بانکها و مربوط به قراردادهای تسهیلات پرداختی اعم از ریالی و ارزی می باشد . علت طرح این دعاوی بیشتر به جهت تفسیر در مفاد قرارداد ، نحوه اجرای آن و تشریفات اجرای مفاد اسناد رسمی ، ارزیابی نامناسب ، عدم ابلاغ اجرائیه نحوه محاسبه اصل ، سود و جرائم ،فک رهن ،توقیف عملیات اجرائی ،ابطال اجرائیه ،ورشکستگی، ابطال سند رهنی ،عدم رعایت مقررات و دستور العمل های بانک مرکزی و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار یا بعضاً مصوبات هیات محترم وزیران می باشد .

به عنوان مثال: طبق رای وحدت رویه 794 دیوانعالی کشور مورخ 21/05/1399 هیات عمومی دیوانعالی کشور باب ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است .

بنابراین قانونگذار با تصویب قوانین جدید، یا مصوبه هیات محترم وزیران حقوقی را برای اشخاص ایجاد می نمایند و افراد نیز به جهت احقاق حقوق خویش و در صورت عدم تمکین بانک ناگزیر اقدام به طرح دعوی علیه بانکها می نمایند.

لذا به جهت تعدد قوانین و پیچیدگی آنها بدیهی است طرح هر یک از دعاوی و تنظیم دادخواست یا شکوائیه یا درخواست از مراجع ذیصلاح قضایی یا نظارتی نیازمند استفاده از وکلای متخصص در امور مربوطه می باشد .

گروه وکلای فصیح متشکل از وکلای متخصص و مجرب در زمینه حقوق بانکی آمادگی دارند به صنعت گران، تولیدکنندگان،فعالین اقتصادی و تمامی اشخاصی که از بانکها تسهیلات دریافت نمودند و مدعی هستند حقوقشان تضییع شده است خدمات تخصصی در امورحقوق بانکی و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات و استردادمازاد دریافتی و ابطال عملیات اجرائی و …ارائه نمایند .

همه چیز درباره ابطال شرط سود و شرایط آن
خوب است بدانید که اختلاف در میزان پرداخت سود مازاد یکی از رایج‌ترین پرونده‌های بانکی است. در واقع بانک مرکزی و شورای پول برای دریافت...
ابطال قرارداد بانکی و 3 مورد از ابطال قراردادهای تسهیلاتی
شاید برایتان جالب باشد اگر بدانید که ابطال قرارداد بانکی راههای خاص خود را دارد. در واقع تنها بخشی از قراردادها قابل ابطال می‌باشند نه...
آیا می دانید نرخ سود تسهیلات از تاریخ 16/04/1395 چه میزان می باشد؟
برابر بخشنامه شماره 116595/95مورخ 14/4/1395 بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و موسسات اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی...
ابطال بخشنامه ممنوع الخروجی مدیران فاقد امضاءاشخاص حقوقی
برابر مفاد دادنامه شماره 786-785مورخ 18/6/1399هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 8بخشنامه شماره 337794/95مورخ25/10/1395 بانک مرکزی   مبنی بر امکان ممنوع الخروجی مدیران فاقد حق امضاء...
ابطال بخشنامه ممنوع الخروجی مدیران فاقد امضاءاشخاص حقوقی
ابطال نرخ سود تسهیلات
آیا امکان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی وجود دارد ؟ در زمان پرداخت تسهیلات بانکی نوع عقد (قرارداد)و نرخ سود تسهیلات باید مشخص گردد اصولاً...
ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی
دعوای ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی توسط اشخاصی مطرح می شود که نسبت به انتقال سند اجرایی معترض باشند.فلذا با طرح این دعوا خواستار ابطال...
شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجرای ثبت
شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجرای ثبت از جمله شکایاتی است که پس از عملیات اجرایی ثبت( صدور اجرائیه) و یا زمانی که...
ابطال مزایده ثبتی
دعوای ابطال مزایده ثبتی میتواند توسط هر فردی که نسبت به عملیات مزایده ثبتی اعتراض داشته باشد، مطرح گردد.و چنانچه این اعتراض مقبول واقع شود،میتواند...
ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه
ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه ، ضمانت نامه ای است که دولت و شرکت ها و موسسات دولتی از شرکت کنندگان در مناقصه اخذ...
ابطال ضمانت نامه بانکی با چه شرایطی امکان پذیر است؟
ابطال ضمانت نامه بانکی با درخواست کتبی ذی نفع صورت می گیرد و چنانچه قبل از سررسید درخواستی مبنی بر ابطال ضمانت نامه بانکی از طرف ذینفع...
ابطال سند رهنی و 2 مصادیق ابطال
همانطور که می‌دانید سند رسمی به سندی گفته می‌شود که توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت می‌شود. به موجب این سند فرد راهن ملک و...