دادخواست

در دعاوی حقوقی که کار به محاکم قضایی رجوع می شود ابتدا باید دادخواست تنظیم شود.
دادخواست دهنده خواهان و طرف مقابل خوانده می باشد.
ارکان دادخواست

رکن اول دادخواست:خواهان،خوانده(با کلیه مشخصات)

رکن دوم دادخواست:اسناد و مدرارک لازم جهت ارایه

رکن سوم دادخواست:خواسته خواهان پرونده

رکن چهارم دادخواست:در صورت بودن وکیل در پرونده مشخصات وکیل

رکن پنجم دادخواست:شرح و موضوع خواسته

دادخواست


در دعاوی متداول مثل مطالبه اسناد اعتباری معمولا نیاز به شرح فنی خاص وجود ندارد ابتدا به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه میشود و خواسته و سند اعتباری ارائه می شود و در قالب یک دادخواست متداول و آماده ارائه میگردد.
نکته مهم برای تنظیم بهترین دادخواست:در اکثر پرونده های حقوقی به واسطه تخصصی بودن پرونده نیاز به توضیحات تخصصی و راهنمایی های درست و مناسب می باشد.که خواهان قبل از هرکار به یک وکیل مجرب مراجعه میکند،که با تنظیم یک دادخواست فنی و مراجعه صحیح به قانون و ارائه راهکارهای حقوقی امکان موفقیت در دعوا در سطح بالایی قرار بگیرد.

پرونده های حقوقی اکثرا تخصصی میباشد و با توجه به موضوع وکلا به صورت تخصصی در تنظیم دادخواست اقدام میکنند مثلا دادخواست،خانواده،ارث،تقسیم ارث،دعاوی بانکی،طلاق و…

وکلای فصیح با سابقه 20 سال تجربه در انواع دعاوی با مدیریت آقای حسن تیمور زاده وکیل پایه یک دادگستری افتخار دارد بر اساس آمار کاری در سطح و تعداد پرونده های موفق در دعاوی حقوقی خدمات حقوقی قضایی به مراجعین عزیز ارائه دهند.

مشاوره رایگان وکلای فصیح