اظهارنامه

اظهارنامه

در ابتدا توضیح مختصر درمورد اظهارنامه:

اظهارنامه یک پیام مرتبط با خواسته یا موضوع مورد نظر شاکی میباشد که از طرف خواهان (در دعاوی حقوقی) شاکی  به طرف مقابل ارسال میشودبه قول عامیانه اتمام حجت میباشد البته اظهارنامه تنها یک اتمام حجت نیست بلکه سبب روشن شده حسابها و موضوعات دعوا و یا سوتفهامات میباشد و گاهی تنهایی با ایجاد یک شوک قضایی سبب حل اختلافات میشود.

نکته مهم:متن اظهارنامه باید به صورت بسیار حرفه ای و محتاطانه تنظیم گردد که اگر متن توسط یک حقوق دان (وکیل) بررسی نشود گاهی ممکن است به عنوان یک اعتراف به ضرر اظهار شونده تمام شود لذا بهترین حالت برای تنظیم و یا پاسخ به اظهارنامه مراجعه به وکیل مجرب دادگستری میباشد.

وکلای فصیح با مدیریت با سابقه و مجرب حسن تیمورزاده با ارایه راهکارهای مناسب و تنظیم اظهارنامه قانونمند افتخار دارد خدمت دیگر در زمینه قضایی ارایه دهد.

  • 09125072891

شماره تلفن حسن تیمورزاده وکیل پایه یک دادگستری میباشد

مشاوره رایگان